سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #850

#850 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A fuzzy clustering image segmentation algorithm based on Hidden Markov Random Field models and Voronoi Tessellation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم خوشه‌بندی فازی برای قطعه‌بندی تصویر مبتنی بر مدل میدان پنهان تصادفی مارکوف و موزاییک بندی ورونوی(Voronoi)
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

در این مقاله، ما نتایج جدید موزاییک‌بندی ورونوی(VT) و الگوریتم میانگین-C فازی(FCM) مبتنی بر میدان پنهان تصادفی مارکوف(HMRF) یا به اختصار VTHMRF-FCM را برای قطعه‌بندی بافت تصویر، ارائه می‌دهیم. در الگوریتم پیشنهادی VTHMRF-FCM، یک مدل VTHMRF با استفاده از VT برای مرزبندی دامنه‌ی یک تصویر به زیر-نواحی (چندضلعی‌های ورونوی) و HMRF برای توصیف ارتباط بین زیر-نواحی مجاور، ساخته می‌شود. بر اساس مدل VTHMRF، تابع هدف VTHMRF-FCM به وسیله‌ی افزودن یک عبارت تنظیم کننده برای اطلاعات واگرایی کالبک-لیبلر(KL) به تابع هدف FCM، تعریف می‌شود. الگوریتم پیشنهادی از ترکیب مزایای حاصل از توانمندی MHRF ناحیه‌ای و قطعه‌بندی خوشه‌ای مبتنی بر FCM بهره می‌برد. آزمایشات قطعه‌بندی بر روی تصاویر حقیقی و ترکیبی به وسیله‌ی الگوریتم پیشنهادی و سایر الگوریتم‌های FCM بهبود یافته، انجام شد و نتایج این پژوهش نشان داد که الگوریتم پیشنهادی می‌تواند به قطعه‌بندی بهتری در مقایسه با سایر روش‌های مبتنی بر FCM، دست یابد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان