سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #849

#849 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A computational intelligence technique for the effective diagnosis ofdiabetic patients using principal component analysis (PCA) andmodified fuzzy SLIQ decision tree approach
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک تکنیک محاسباتی هوشمند برای تشخیص موثر بیمارهای دیابتی با استفاده از آنالیز اجزای اصلی (PCA) و روش درخت تصمیم گیری SLIQ فازی بهبود یافته
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

سیستم های استنتاجی دانش[1] برای شناسایی الگوهای مخفی و منطقی در داده های بزرگ ساخته شده‌اند. درخت های تصمیم نقش حیاتی‌ای را در کشف دانش ایفا می‌کنند، اما الگوریتمهای درخت تصمیم کریسپ[2] با مرزهای تصمیم تیز[3] مشکل دارند که احتمالا نمیتواند به تمام سیستم های استنتاج دانش بسط داده شود. یک الگوریتم درخت تصمیم فازی بر این مشکل فائق میآید. درخت های تصمیم فازی از طریق فازیسازیِ مرزهای تصمیم و بدون دخالت مقادیر مشخصه[4] پیادهسازی میشوند. کاهش داده نیز نقش اساسی ای را در بسیاری از مشکلات طبقه بندی بازی می کند. در این مقاله، یک روش با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و الگوریتم درخت تصمیم SLIQ فازی مبتنی بر شاخص Gini بهبودیافته، ارائه می شود. PCA برای کاهش ابعاد و بهبود الگوریتم درخت تصمیم SLIQ فازی مبتنی بر شاخص Gini، استفاده شد تا قواعد تصمیم ایجاد شوند. در نهایت، از طریق مجموعه داده PID، این روش توسط شبیه سازی در MATLAB مورد بررسی قرار گرفت.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان