سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #807

#807 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Accounting earnings and gross domestic produc$
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
سود حسابداری و تولید ناخالص داخـلی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
ما اثبات میکنیم که مجموع رشد سود حسابداري، نشانگر افزایش قابل توجه در رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است. گرچه، پیش بینی کننده هاي بزرگ حرفه اي، نمی توانند بطور کامل محتویات پیش بینی هاي خود را که در اطلاعات سود حسابداري در دسترس عموم ضمیمه شده، ادغام کنند. در نتیجه، خطاهاي پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی اسمی آتی بر اساس اطلاعات سود حسابداري که دردسترس پیش بینی کننده هاي بزرگ حرفه اي قرار دارد بصورت بلادرنگ قابل پیش بینی اند
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان