سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #804

#804 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Multinational companies’ human resource management practices’ and their organizational culture impact on employees’ loyalty: Case of Japanese multinational company in Morocco
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی شرکت‌های چند ملیتی و تاثیر فرهنگ سازمانی آن‌ها بر وفاداری کارکنان: مورد شرکت چندملیتی ژاپنی در مراکش
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: اقتصاد در ژاپن، جهش بزرگی پس از جنگ جهانی دوم نموده است و به لحاظ کاربردی خود را یکی از قدرت‌های اصلی جهان نموده است. تصور می شود سیستم مدیریت منابع انسانی ژاپن (HRM) اساس این رشد می باشد. این مقاله، سیستم HRM ژاپن، وفاداری کارکنان که ستون اصلی است و میزان قابلیت انتقال آن و هم ترازی با ارزش‌ها و فرهنگ مراکش را مورد تحلیل قرار می دهد. این پژوهش کیفی از مورد پژوهش اکتشافی در یک شعبه ی شرکت چند ملیتی ژاپنی MNC، استفاده نمود. یافته‌های تاریخچه ی گسترده منطبق با این پژوهش است که وجود وفاداری میان کارکنان مراکشی را شناسایی می کند که تحت حمایت فعالیت‌های HRM ژاپنی شرکت و ویژگی‌های حمایتی محیط مراکش هستند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان