سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #799

#799 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Relationship of Work Influence, Sense of Community and Individual Spirituality towards Organizational Performance
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
رابطه تاثیر کار، حس معنویت اجتماعی و فردی به سمت عملکرد سازمانی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل فردی در سازمان می پردازد که بر عملکرد سازمانی معلمان دبیرستان ها در ایالت شمالی مالزی تاثیر می گذارند. با در نظر گرفتن تاثیر کار، حس اجتماعی و معنویت فردی به عنوان متغیرهای مستقل، این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر این عوامل بر عملکرد سازمانی معلمان دوره متوسطه می پردازد. در این مطالعه، داده ها از طریق پرسشنامه از 300 پاسخ دهنده به طور تصادفی انتخاب شده جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) نسخه 21.0 تحلیل شدند. بنابراین، تجزیه و تحلیل توصیفی، تجزیه و تحلیل پایایی و تحلیل رگرسیون چندگانه در این مطالعه استفاده شدند. نتایج نشان داد که عوامل موثر کاری در تاثیر گذاری بر عملکرد سازمانی در مدارس متوسطه قابل توجه هستند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان