سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #798

#798 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Performance Measurement Using Balance Score Card and its Applications: A Review
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
یک بررسی: اندازه گیری عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و کاربردهای آن
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

هدف از این مقاله توضیح خلاصه وار کارت امتیازی متوازن و کاربردهای آن است. یک عامل کلیدی در دستیابی به اهداف مورد نظر، قابلیت اندازه گیری عملکرد است. با وجود اهمیت دقت اندازه گیری عملکرد سازمانی در بسیاری از حیطه های تحقیقات دانشگاهی، مطالعات بسیار اندکی به طور مستقیم به این پرسش پاسخ داده اند که "چگونه می تواند عملکرد کلی سازمان را اندازه گیری نمود؟". مهمتر از آن، هیچ یک از این مطالعات اشاره ای به چگونگی اندازه گیری عملکرد کلی سازمان در بسیاری از تحقیقات تجربی که از این ساختار به عنوان یک معیار وابسته استفاده می کنند نکرده اند. محبوب ترین چارچوب سنجش عملکرد، کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. کارت امتیازی متوازن (BSC) به طور گسترده ای فراتر از ایدئولوژی اصلی خود استفاده شده است و در حال حاضر به مدیریت تغییر استراتژیک و مدیریت عملکرد فرایند مبدل شده است. روش مورد استفاده در این مقاله ترکیبی از مرور ادبیات در تکامل روند کارت امتیازی متوازن و کاربردهای آن در بخش های مختلف سازمانی می باشد. این مقاله نشان می دهد که کارت امتیازی متوازن یک ابزار استراتژیک قدرتمند اما ساده است و سادگی آن در طراحی اش نهفته است. با در اختیار داشتن چهار دیدگاه اولیه، این ابزار اجازه می دهد تا یک سازمان توجه خود را به نگرانی های خارجی جلب کند، مانند نتایج مالی و انتظارات مشتریان و مناطق داخلی، که شامل فرآیندهای داخلی برای پاسخگویی به نیازهای خارجی و ادغام آموزش و رشد، برای برآورده کردن انتظارات استراتژیک می باشد. این مقاله یک مروری جامع از کارت امتیازی متوازن همراه با کاربرد و استراتژی آن فراهم می کند که در حال حاضر در موقعیت بهتری برای تشخیص انتظارات مدیریت و کشف روش های جدید برای ارزش سازی جهت یادگیری در محل کار و عملکرد سازمانی قرار دارد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان