شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #765

#765 کد مقاله زمینه: مواد و متالورژی
عنوان انگلیسی:
The effect of annealing on the interface microstructure and mechanical characteristics of AZ31B/AA6061 composite plates fabricated by explosive welding
تعداد صفحات انگلیسی:
39 صفحه
عنوان فارسی:
اثر آنیلینگ بر روی ریز ساختار فصل مشترک و خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی AZ31B/AA6061 تولید شده توسط جوشکاری انفجاری
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

در این پژوهش و بررسی، صفحات کامپوزیتی آلیاژهای منیزیم AZ31B/ آلیاژهای آلومینیوم 6061 به طور موفقیت آمیز با استفاده از روش جوشکاری انفجاری تولید شدند. اثر آنیلینگ بر روی تحول ریز ساختار فصل مشترک و خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که صفحات کامپوزیتی AZ31B/AA6061 به خوبی پیوند خورده‌اند. مشاهده شد که در آنیلینگ در دمای 250 و بالای آن، ترکیب‌‌های بین فلزی  و  در فصل مشترک پیوند تشکیل یافته‏اند. با افزایش دمای آنیلینگ، استحکام کششی صفحات کامپوزیتی ابتدا افزایش یافت و سپس شدیداً کاهش یافت اما ازدیاد طول به طور قابل توجهی افزایش یافت. این گونه تلقی‌‌‌‌ می‌شود که این رفتار به خاطر نفوذ عناصر منیزیم و آلومینیوم و هم چنین تشکیل ترکیب‌‌های بین فلزی در طول فرآیند آنیلینگ بوده است. رشد ترک و ورقه ورقه شدن فصل مشترک در صفحات کامپوزیتی آنیل شده در دمای 250 و بالای آن مشاهده شد. مکانیزم‌‌های شکست متناظر صفحات کامپوزیتی نیز بررسی و آنالیز شد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان