شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #764

#764 کد مقاله زمینه: مواد و متالورژی
عنوان انگلیسی:
Effect of heat treatment on microstructure and mechanical property of Ti−steel explosive-rolling clad plate
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی صفحه روکش‌دار Ti – فولاد تولید شده به روش نورد انفجاری
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی صفحه روکش‌دار Ti-فولاد ایجاد شده به روش نورد انفجاری با استفاده از میکروسکوپ نوری (OM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو-X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، ریزسختی‌سنجی و آزمون برش بررسی شد. کامپوزیت‌ها تحت عملیات حرارتی در محدوده دمایی 650-950°C به مدت 60 min قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فرآیند عملیات حرارتی به افزایش شدید نفوذ و استحاله‌های ریزساختاری منجر می‌شود. استحکام برشی با افزایش دمای عملیات کاهش می‌یابد. با گرمایش در دمای 850°C یا کمتر، سرعت کاهش استحکام برشی نمونه‌ها به دلیل تشکیل TiC در لایه برهمکنش نفوذی آهسته بود، در حالی که در دمای بیش از 850°C، در نتیجه تشکیل مقدار زیادی بین‌فلزی‌های Ti-Fi همراه با مقداری TiC که بطور پیوسته در لایه واکنش نفوذی پراکنده شده بودند، سرعت کاهش استحکام برشی نمونه‌ها بطور چشمگیری افزایش یافت.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان