چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #761

#761 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
How Business Strategy and Changes to Business Strategy Impact the Role and the Tasks of CIOs: An Evolutionary Model
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
چگونگی تأثیر استراتژی کسب و کار و تغییرات کسب و کار بر نقش و وظایف CIO: یک مدل تکاملی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

ما عوامل تعیین کننده نقش و وظایف سازمانی CIOها را بررسی خواهیم نمود. ما ابتدا مطالعات پیشین را بررسی خواهیم نمود که آنها را به عنوان یا مطالعات تکاملی یا مطالعات نقش CIO در نظر می گیریم. به باور ما مشخصه آنها استفاده از تکنولوژی های معین یا دوره های خاص زمانی است. ما مدل شناخته شده لیویت را برای توصیف عواملی تغییر خواهیم داد که نقش و وظایف CIOها را در طی زمان، صنایع و تکنولوژی ها را شکل می دهند. اعتبار این مدل حاصل مصاحبه به 36 CIO در شش حرفه است که زمان دهه 1960 تا زمان حال حاضر را پوشش می دهد. ما همچنین نشان می دهیم که مدل می تواند برای دسته بندی یافته های تحقیقات پیشین مورد استفاده قرار گیرد. ما سپس را برای توصیف این امر استفاده می کنیم که چگونه استراتژی های کسب و کار بر نقش و وظایف CIOها تأثیر می گذارد و چگونه تغییر در استراتژی کسب و کار بر CIOها تأثیر می گذارد و بالعکس. ما دریافتیم که مدل تغییریافته لیویت توصیف سودمندی از عواملی است که هم نقش و ظایف CIOها در هر زمان معین در هر سازمان معین تعریف می کند و هم نشان می دهد این وظایف چگونه تغییر می یابد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان