چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #758

#758 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Managerial Overconfidence and Audit Fees#
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
اعتمادبه نفس کاذب مدیریتی و هزینه های حسابرسی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

ما رابطه بین اعتماد به نفس کاذب ِمدیریتی و حسابرسی هزینه ها، همچنین تأثیر یک کمیته حسابرسی قوی را بر این رابطه بررسی می کنیم. مدیران دارای اعتماد به نفس کاذب مایلند توانایی های خود و سود بازگشتی پروژه های آینده را دست بالا گرفته اما احتمال و تأثیر رویداد های ناسازگار را دست کم بگیرند. بنابراین ممکن است حسابرس ها برای حسابرسی اضافی که به خاطر افزایش ریسک هزینه انجام می شود درخواست پاداش (دستمزد اضافی) نمایند. برعکس، ممکن است مدیران دارای اعتماد به نفس کاذب به دلیل شدت عمل در گزارشات مالی یا میل به کاهش بررسی دقیق حسابداری تهاجمی، خدمات هزینه کم تری مطالبه کنند. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک های هزینه مرتبط با اعتمادبه نفس کاذب مدیریتی را کاهش داده یا مانع کاهش خدمات حسابرسی توسط مدیران دارای اعتماد به نفس کاذب شده و بنابراین رابطه بین حسابرسی هزینه ها و اعتمادبه نفس کاذب مدیریتی را کاهش دهد. ما شواهد بسیار محکمی از رابطه منفی بین اعتمادبه نفس کاذب مدیریتی و هزینه های حسابرسی را در شرکت هایی که فاقد یک کمیته هزینه قوی هستند یافتیم. اما رابطه منفی در حضور یک کمیته حسابرسی قوی کاهش می یابد. همچنین در تحلیل مضاعفی پی بردیم که احتمال کمتری وجود دارد که شرکت هایی که مدیران دارای اعتماد به نفس کاذب دارند از متخصص حسابرسی صنعت شهری بهره ببرند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان