سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #756

#756 کد مقاله زمینه: کشاورزی
عنوان انگلیسی:
Interactions between wheat characteristics and feed enzyme supplementation in broiler diets
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعامل بین ویژگی های گندم و مکمل های آنزیمی در جیره ی غذایی جوجه های گوشتی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

گندم یکی از غلات بسیار متغیر از نظر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی می باشد. از ویژگی های فیزیکی آن سختی آن بوده که به نظر می رسد مهم ترین خواص کیفی آن بوده و دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد و قابلیت هضم مواد غذایی جوجه های گوشتی می باشد. اثر سختی گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی نیز احتمالا توسط فرم تغذیه تحت تاثیر قرار می گیرد (به عنوان مثال، خوراک مش (آردی) در مقابل خوراک پلت شده). از خواص شیمیایی گندم، سطح و ساختار پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP) یکی از معیارهای مهم تعیین کیفیت تغذیه ای گندم می باشد. با توجه به واکنش آنزیمی، بیشتر تحقیقات بر روی ساختار شیمیایی، به خصوص سطح پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم با توجه اندک بر اهمیت کیفیت فیزیکی آن متمرکز می باشد. نیاز به مطالعات بیشتر به منظور درک تاثیر کیفیت فیزیکی گندم و این که آن ها چگونه واکنش به آنزیم های تغذیه ای را تحت تاثیر قرار می دهند، می باشد. این مقاله برخی از کیفیت فیزیکی و شیمیایی گندم که ممکن است واکنش آنزیمی را در جوجه های گوشتی تحت تاثیر قرار دهد، را مورد بحث قرار می دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان