سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #752

#752 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
A Fuzzy Non-Linear Programming Economic Order Quantity Model with Demand Dependent Unit Cost of Production under Two Constraints
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
مدل کمی سفارش اقتصادی برنامه ریزی فازی غیر خطی با هزینه های تولیدی وابسته به تقاضا تحت دو شرط
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
مدل NLP EOQ فازی با هزینه ­های تولیدی وابسته به تقاضا و هزینه­ های راه­ اندازی پویا تحت سرمایه­ گذاری محدود و ظرفیت ذخیره سازی محدود ایجاد می­ شود. در اینجا ابهام در تابع هدف، سیستم سرمایه و حوزه ذخیره­ سازی معرفی می­شود.که با روش غیرخطی فازی برای توابع عضویت خطی حل می­شود. این مقاله اصلاح مدل EOQ تک آیتم را در حضور فرآیند تصمیم­ گیری فازی برای هزینه­ های تولیدی وابسته به تقاضا در حضور پارامترهای تخمین زده شده غیردقیق مجاز می­دارد. این مدل برای مسئله بکارگیری روش­ه ای مدل­ سازی مختلف از یک افق برنامه ­ریزی بی­ نهایت ایجاد شده است. این مدل تمام مفاهیم روش حساب فازی، کمیت سفارشات و تقاضا برای هر واحد را دربردارد. الگوریتم محاسباتی با استفاده از نرم­افزار LINGO نسخه 13 برای یافتن مقدار بهینه ایجاد شده است و نمایش­ های نموداری می­توانند از نرم ­افزار متلب نسخه 7.8.0 بدست آیند. بررسی خواص یک مقدار بهینه اجازه می دهد تا الگوریتمی را ایجاد کنیم که اعتبار آن از طریق یک مثال نشان داده می­شود. آنالیز­های حساسیت مقدار بهینه نیز با توجه به تغییرات در پارامتر های مختلف و دیدگاه ­های مدیریتی مورد مطالعه قرار می­ گیرند. توسط یک مطالعه مقایسه ای از یک مثال عددی، بهره وری فرمول های موجود در مطالعات به منظور روشن ساختن بهینه بودن روش راه­ حلی ارضا کننده دو شرط، نشان داده می­شود.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان