چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #746

#746 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Impact of Total Quality Management Practices towards Competitive Advantage and Organizational Performance: Case of Fishery Industry in South Sulawesi Province of Indonesia
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر شیوه های مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی: موردی از صنعت ماهیگیری در جنوب استان سولاوسی اندونزی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مطالعه در پی آزمون اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) به سمت مزیت رقابتی و شیوه عملکرد سازمانی می باشد. طراحی این تحقیق رویکرد کمّی می باشد. داده‌‌ها با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. واحد تجزیه و تحلیل، ​​شرکت های بزرگ و متوسط در شیلات می باشند. پاسخ دهندگان در این پژوهش، مدیران شرکت شیلات هستند. تعداد جمعیت، 66 شرکت شیلات در جنوب استان سولاوسی، اندونزی بود و از روش نمونه گیری تصادفی در مطالعه استفاده شد که 55 پرسشنامه کامل به عنوان یک نمونه نهایی بازگردانده شدند. سه فرضیه از طریق بررسی ادبیات توسعه یافته و با استفاده از تحلیل مسیر انجام شده توسط نرم افزار SPSS 18.00 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که شیوه های TQM اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی دارد. مزیت رقابتی دارای اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی می باشد و عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی تحت تاثیر شیوه های TQM قرار می گیرد.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان