سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #739

#739 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Effect on Unified Power Flow controller on Power System Performance:A case Study of Maryland 132/33/11 kV transmission Station
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر کنترلر جریان برق یکپارچه بروی عملکرد سیستم برق: یک مورد مطالعاتی از ایستگاه انتقال 132/33/11 kV مریلند
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر کنترلر جریان برق یکپارچه(UPFC) بروی عملکرد سیستم برق می پردازد، این تحقیقات در ایستگاه انتقال 132/33/11 kV مریلند صورت گرفته است.شبکه انتقال شامل فیدرهای 33 kV کالج آموزش پلیس، آلاسا و موشین، و ترانسفورماتورهای نوع سوم33/11 kV مدل T1A-15 MVA، T2A-15 MVA، وT3A-15 MVA به همراه پیک بار مربوطه آنها A-F می باشد. معادلات مدل توسعه یافته برای شبکه ای با UPFC و بدون UPFC، با استفاده از نرم افزار متلب/سیمولین (نسخه R2009b)پیاده سازی شده اند. علاوه بر این، عملکرد سیستم با درنظرگرفتن یک شرایط خرابی بروی ترانسفورماتورهای D و E، مورد بررسی قرارگرفته است. با در نظر داشتن A-F به صورت 25،37.5،12.5،12.5،12.5 و 37.5MW، میانگین ولتاژ بدون UPFC از 0.95297، 0.93832، 0.93952، 0.93123، 0.91937 و 0.95297p.u به 0.96142، 0.95560، 0.94782، 0.93838، 0.92755 و 0.96142 ارتقا یافته است(در زمانیکه از UPFC استفاده شده است). به طور مشابه، میانگین توان از 3.55883،6.85067،9.8335،12.4735،14.74483 و 6.85067MW (بدون UPFC) به ترتیب به 3.62233،6.97133، 10.0095، 12.6952، 15.0113 و 6.97133MW (با UPFC) ارتقا یافته است. همچنین برای خطای زمین اعمال شده بروی ترانسفورماتورهای D و E، میانگین ولتاژ از 0.4467 و 0.84005 p.u (بدون UPFC) به 0.4507 و 0.8475 p.u(با UPFC) ارتقا یافته است. به طور مشابه میانگین توان از 1.9435 و 5.3665 MW(بدون UPFC) به 1.9775 و 5.4625 MW(با UPFC) ارتقا یافته است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که استفاده از UPFC بروی شبکه انتقال مریلند موجب ارتقا توان و ولتاژ سیستم می گردد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان