چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #734

#734 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Universities as Engines of Economic Growth—Entrepreneurship in Academia: A Singapore Experience
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
دانشگاه‌ها به عنوان محرک‌های رشد اقتصادی-کارآفرینی در دانشگاه: تجربه سنگاپور
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: در چند دهه گذشته، دانشگاهها آمدند تا به طور مستقیم و مثبت بر رشد اقتصادی، خروج رادیکال از درک قبلی دانشگاه به عنوان یک ارائه دهنده آموزش تاثیر گذارند. چگونه رویکرد دانشگاهها به "اقتصاد دانش" جدید با جغرافیا و فرهنگ، در میان عوامل دیگر تغییر میکند. این مقاله تجربه سنگاپور را با تمرکز بر ایجاد دانشگاه ملی شرکت NUS سنگاپور، یک خوشه سطح دانشگاهی که هدف آن ارائه یک مکمل کارآفرینی به عملکرد تدریس و تحقیق مدرسه است، آشکار میسازد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان