چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #712

#712 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The role of market power in economic growth: an analysis of the differences between EU and US competition policy theory, practice and outcomes
تعداد صفحات انگلیسی:
24 صفحه
عنوان فارسی:
نقش قدرت بازار در رشد اقتصادی: تحلیلی از تفاوت های میان نظریه، عمل و پیامدهای سیاست رقابتی آمریکا (US) و اتحادیه اروپا (EU
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

اتحادیه اروپا در مقایسه با آمریکا ظرف 15 سال گذشته عملکرد اقتصادی ضعیفی را تجربه کرده است. به منظور بازسازی سرمایه گذاری، نوآوری و در نتیجه رشد، کمیسیون اروپا به دنبال افزایش سطح رقابت ثابت در تمامی بازارها می باشد. سیاست اقتصادی کمیسیون شدیداً توسط سیاست رقابتی تعیین می شود. این سیاست ناشی از اصول قانون رقابتی است که اعمال قدرت بازار را بعنوان منبع ناکارآمدی درنظر می گیرد و از ممنوعیت اثرات آن حمایت می کند. در مقابل، مقامات رقابتی آمریکا که تحت تأثیر مکتب شیکاگویی هستند، قدرت بازار را بعنوان مشوق لازم در سرمایه گذاری و بازده منصفانه حاصل از سرمایه گذاری قلمداد می کنند. یافته های اخیر در زمینه نظریه رشد اقتصادی، که بیان می کند افزایش تراکم رقابت ممکن است باعث صدمه زدن به نوآوری درونزا شود، مبنای نظری برای حمایت از رویکرد آمریکایی بوده و نیاز به بررسی اصول و مکتب اروپایی را بازگو می کند.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
200,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان