جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #702

#702 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Research in Electronic Human Resource Management and Provide a Model of Successful e-HRM Adaption Factors
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و فراهم کردن یک مدل از عوامل موفقیّت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

هر مقاله باید مدیریت منابع انسانی که یک بخش حیاتی برای هر سازمان است را در ضمیمه داشته باشد. منبع حیاتی، که از آن به عنوان "سرمایه انسانی" یاد می شود. در 10 سال گذشته، مدیریت منابع انسانی به سمت استفاده از ابزار تکنولوژیکی برای بهبود عملکرد خود سوق پیدا کرده است. ترکیب کردن ابزار فناوری اطلاعات در فرآیند های مدیریت منابع انسانی در اصطلاح "مدیریت منابع انسانی الکترونیکی" نامیده می شود. مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به طور فزاینده ای در سازمان ها استفاده می شود و به منظور رسیدن به اهداف سازمانی، درک و اِعمال عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بسیار مهم است. برای این منظور، این مقاله یک بررسی کامل از ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را انجام و در نهایت یک مدل از عواملی که منجر به موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک می شود را ارائه می دهد. این مدل دارای سه دسته بندی است: عوامل سازمانی، عوامل آماری و عوامل بیرونی

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان