سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #658

#658 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A new fuzzy clustering algorithm for the segmentation of brain tumor
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم خوشه بندی فازی جدید برای تقسیم بندی تومور مغزی
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: این مقاله یک الگوریتم خوشه بندی جدید بر اساس مجموعه‌های فازی شهودی با مقادیر بازه ای (IVIFSs) تولید شده از مجموعه‌های فازی شهودی معرفی می کند برای تجزیه و تحلیل تومور در تصاویر رزونانس مغناطیسی (MR) با کاهش پیچیدگی زمانی و خطاها. بر اساس خوشه بندی فازی، در طول فرایند تقسیم بندی می توان موارد متعددی از عدم قطعیت را در نظر گرفت مانند تابع عضویت، اندازه گیری فاصله، fuzzifier، و غیره. با توجه به روشنایی ضعیف تصاویر پزشکی، عدم قطعیت در سطح خاکستری ظهور می کند. این مقاله، روی عدم قطعیت در تخصیص مقادیر به تابع عضویت از پیکسل‌های غیرقطعی تمرکز می کند. روش ارائه شده در ابتدا تصاویر MR را برای حذف نویز، استانداردسازی شدت و استخراج ناحیه مغز پیش پردازش می کند. پس از آن IVIFSs برای استفاده در الگوریتم خوشه بندی، ساخته می شود. نتایج با تصاویر تقسیم بندی شده به دست آمده با استفاده از آستانه هیستوگرام، k-means، c-means فازی، c-means شهودی فازی و الگوریتم‌های c-means فازی نوع 2 مقایسه و ثابت شد که روش پیشنهادی ما موثرتر است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان