جمعه ۱۹ خرداد ۰۲

مقاله #621

#621 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی با بهره گیری از مدل‌های فیزیکی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

پیش زمینه: سازه سرریز جریان از مسائل مهم در احداث سد به شمار میآید و نوع طرح سرریز با توجه به ضریب دبی مناسب و بررسی بلندمدت عملکرد هیدرولیکی طرح سرریز بسیار حائز اهمیت است.

هدف: انتخاب و تأمین گرافهای مناسب براساس نوع زبری دیواره در بخشهای مختلف سرریزهای اوجی کلیدی برای استفاده از این سرریزها در پروژههای احداث سد است. جهت انجام این کار، با بهره گیری از مدل فیزیکی هیدرولیکی، مجتمع عالی آب خوزستان و وزارت نیرو آزمایشهای اندازه گیری را انجام دادند و پارامترهای هیدرولیکی را مورد مشاهده قرار داده و ضریب دبی را در میدانهای مختلف ازجمله زبری سطح در مدل سرریز اوجی را تحلیل کردند.

نتایج: آزمایشهای انجام شده روی مدل با 6 نوع زبری سطحی و 5 سرعت جریان متفاوت بطور کل شامل 30 آزمایش بودند.

نتیجه گیری: در پایان، افزایش زبری نسبی ضریب دبی سرریز بطور مناسبی با زبری سطح کاهش مییابد. هم چنین نتایج آزمایشها در دبیهای متفاوت نشان میدهند که افزایش زبری سبب کاهش شاخص کاویتاسیون میشود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان