شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #620

#620 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Pressure and velocity on an ogee spillway crest operating at high head ratio: experimental measurements and validation
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
فشار و سرعت بر روی تاج یک سرریز اوجی که در نسبت هد بالا عمل می کند: اندازه گیری های آزمایشگاهی و صحت سنجی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده: هدف این مقاله اعتبارسنجی اندازه­ گیری ­های فشار و سرعت که در دو مدل فیزیکی از یک تاج سرریز اوجی انجام شده است که در هدهای بزرگتر از هد طراحی عمل می­کند، می­باشد. هد طراحی مدل دوم 50% کمتر از مدل اول می­باشد. اثر شمع یا ورود هوا در این مطالعه در نظر گرفته نشده است. سرعت به وسیله­ ی سرعت سنجی بزرگ مقیاس تصویری ذرات اندازه­ گیری شده است. فشار نسبی در طول تاج سرریز با استفاده از حسگرهای فشار اندازه­ گیری شده است. مقایسه­ ی سرعت­ های اندازه­ گیری شده بین هر دو سرریز نشان دهنده ی اثرات کوچک مقیاس می­باشد، پروفیل مقیاس شده در بیشتر قسمت­های جریان، فروریزش (تخریب) میشود. در مقابل، اندازه­ گیری­های فشار نسبی در طول تاج سرریز برای هدهای بزرگ تغییر می­کند. سپس یک پروفیل سرعت تئوریک بر اساس تئوری پتانسیل جریان و بیان شده در یک چارچوب منحنی، به اندازهگیریهای سرعت متناسب شده، که با در نظر گیری به عنوان یک مرجع برای تعمیم سرعت در تاج سرریز در نظر گرفته شده است. با مقایسه­ ی سرعت تعمیمیافته (برونیابی شده) در تاج سرریز و سرعت بیان شده از فشار نسبی، سر نهایت تأکید شده است که دامنه­ ی فشار پایین برای سرریز بزرگ دست بالا گرفته شده است، درحالیکه یک اثر میانگین ممکن است برای اندازه ­گیری­های فشار روی سرریز کوچک عمل نماید.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان