شنبه ۲۶ خرداد ۰۳

مقاله #610

#610 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عملکرد مالی آن ها کمک می کند؟ نقش واسطه مزیت رقابتی، شهرت و رضایت مشتری
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:

رابطه مستقیم بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) و عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است، اما این آزمون مستقیم به نظر می رسد ساختگی و مبهم است. دلیلش این است که بسیاری از عوامل غیر مستقیم بر این رابطه تاثیر می گذارند. لذا این مطالعه مزیت پایدار رقابتی، شهرت، و رضایت مشتری را به عنوان سه واسطه احتمالی در رابطه CSR و عملکرد شرکت در نظر می گیرد. یافته ها از 205 شرکت تولید کننده و مصرف کننده محصولات ایرانی نشان می دهد که ارتباط بین CSR و عملکرد شرکت یک رابطه با واسطه است. اثر مثبت CSR بر عملکرد شرکت به دلیل اثر مثبت CSR بر مزیت رقابتی، شهرت، و رضایت مشتری است. یافته های نهایی نشان می دهند که تنها شهرت و مزیت رقابتی واسطه رابطه میان CSR و عملکرد شرکت هستند. در مجموع، این یافته ها نقش CSR در ارتقای غیر مستقیم عملکرد شرکت از طریق افزایش شهرت و مزیت رقابتی و بهبود سطح رضایت مشتری را نشان می دهند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
170,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان