یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

مقاله #605

#605 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
ELECTRIC FIELD CONTROL OF POLLUTING EMISSIONS FROM A PROPANE FLAME
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل میدان الکتریکی گازهای آلاینده‌ی شعله‌های پروپان
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف کاهش عملکرد سطوح گازهای آلاینده‌ی احتراق سوخت می‌باشد که تولید کننده‌ی باران اسیدی و اثر گلخانه‌ای (NO، CO2) هستند. اثرات میدان الکتریکی در فرایندهای انتقال جرم و حرارت احتراق پروپان به منظور کنترل اجرای کردن کنترل الکتریکی سطوح انتشار آلودگی شعله پروپان از پیش آماده‌شده هستند. نتایج حاصل از مطالعات تجربی تأثیر مستقیم افزایش حجم میدان الکتریکی را بر محل ناپایداری ترکیب شعله‌ها و احتراق سوخت نشان می‌دهد. تغییرات مربوط به درجه‌ی حرارت شعله، فرایند تشکیل دوده، به‌کارگیری کربن و رسوب در امتداد کانال شعله به‌واسطه‌ی تغییر قدرت میدان و نسبت تعادل ترکیب پروپان و هوا موردمطالعه قرار می‌گیرد. نتایج اثرات میدان الکتریکی بر روی تشکیل دوده نشان داد که، به‌کارگیری و جداسازی کربن، در جریان شعله‌ی غنی از سوخت را می‌توان برای کاهش سطوح انتشار گاز CO2 مورداستفاده قرارداد. علاوه بر این، افزایش میدان انتقال حرارت یا جرم به دیواره‌های کانال، برای شرایط سوخت چربی می‌تواند برای کنترل احتراق سوخت، دمای شعله و سطوح دمایی از خروجی‌های NO مورداستفاده قرار گیرد. میدان الکتریکی اثرات بسیار مشخصی بر احتراق سوخت و ترکیبات تولید شده در محدوده‌ی زمینه‌های ضعیف دارد که قابل‌مشاهده هستند. (U<1,2 کیلوولت, E<105 V m-1).

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
130,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان