سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #597

#597 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Evaluating the permutation and diffusion operations used in imageencryption based on chaotic maps
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملیات جایگشت و انتشار استفاده شده در رمزنگاری تصویر بر اساس نگاشت های آشوبگون
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در سال های اخیر، علاقه رو به رشدی به رمزنگاری تصویر بر اساس نگاشت های آشوبگون به وجود آمده است. در این مقاله، عملیات جایگشت و انتشار مورد استفاده در رمزنگاری تصویر بر اساس نگاشت های آشوبگون را ارزیابی می کنیم. در مرحله اول، به ترتیب عملیات جایگشت و عملیات انتشار را بررسی می کنیم. ما از معیار تحلیلی رایج برای اندازه گیری اثر عملیات رمزنگاری استفاده می کنیم. سپس، از همان روش برای ارزیابی عملیات ترکیبی، که به طور گسترده در رمزنگاری آشوبگون تصویر به کار می­رود، استفاده می کنیم. در نهایت، ترتیب عملیات ترکیبی را معکوس می کنیم و اثر عملیات رمزنگاری را مجدداً ارزیابی می­کنیم. توسط ارزیابی نتایج، محققان می توانند بهترین عملیات را برای رمز گذاری تصویر انتخاب کنند، و اثر و امنیت الگوریتم مبتنی بر نگاشت های آشوبگون را بهبود ببخشند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان