یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

مقاله #538

#538 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Lumped models for transient thermal analysis of multilayered composite pipeline with active heating
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
مدل‌های یکپارچه برای تجزیه و تحلیل حرارتی گذرا مربوط به خطوط انتقال کامپوزیتی چند لایه با حرارت دهی فعال
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در این مطالعه، مدلهای پارامتری یکپارچهی بهبود یافته به منظور تجزیه و تحلیل حرارتی گذرای خطوط لولهی کامپوزیتی چند لایه همراه با حرارت دهی فعال که برای طراحی تضمین شدهی جریان و استراتژیهای عملیاتی مربوط به خطوط لولهی در اعماق دریا حیاتی میباشد، پیشنهاد گردید. مدلهای یکپارچهی بهبود یافته برای هدایت حرارتی گذرا در خطوط لولهی کامپوزیتی چند لایه بر اساس تقریب دو نقطهای هرمیت (Hermite) برای انتگرالها استوار بود. معادلهی انرژی انتقالی برای دمای تودهی سیال تولید شده، با استفاده از یک روش تفاضل محدود به یک مجموعه از معادلات دیفرانسیلی معمولی تغییر شکل داده شد. سیستم زوج شدهی معادلات دیفرانسیلی معمولی برای دماهای متوسط درون جامدات و دمای توده مربوط به سیال در هر نقطه از تفکیک طولی توسط یک حل کنندهی ODE، حل شد. با استفاده از روش پیشنهاد شده، ما انتقال حرارت گذرا در لولههای ساندویچی (SP) استیل ضد زنگ پلیپروپیلن فولاد ضد زنگ با حرارت دهی الکتریکی فعال، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. رفتار همگرایی مربوط به دمای متوسط هر لایه و دمای توده سیال تولید شده، با استفاده از مدلهای یکپارچهی بهبود یافته (تقریبهای H0,0/H1,1 و H1,1/H1,1) در مقابل تعداد نقاط شبکهای در طول خطوط لوله، ارائه گردید. مطالعات موردی به منظور بررسی تأثیر نرخ خطی توان ورودی و سرعت متوسط بر توزیع دمای تودهی سیال تولید شده صورت پذیرفت.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان