یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

مقاله #535

#535 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Roadmapping the next wave of sustainable IT
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
نقشه راه موج بعدی IT پایدار
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

پیشنهاد: در این مقاله ابعاد استراتژیک و محرک های IT پایدار و نقشه راه توسعه احتمالی بصورت یک نیروی خلاق شکافنده در دهه بعد مورد کاوش قرار می گیرد نظر به اینکه این نیرو فراتر از مرکز داده و دل سازمان IT، شرکت، بازارها، و جامعه حرکت می کند. هدف مقاله، ارائه مرور کامل از صنعت نوظهور برای اطلاع رسانی از توسعه استراتژی IT پایدار و تشویق به تحقیق بیشتر در آینده می باشد.

طراحی/ روش/ رویکرد: این مقاله از یک فرایند سه فازی کیفی برای توسعه نقشه راه فناوری برای صنعت IT پایدار استفاده می کند. فازها عبارتند از تحلیل دامنه، که یک مرور ادبیات کامل و بازبینی های عمق پانل خبره را پوشش می دهد؛ توسعه نقشه راه که شامل دو نشست طوفان فکری برای طرح راه فناوری است؛ و فعالیت پیگیرانه، برای تایید نتایج نشست نقشه راه با پانل خبره.

یافته ها: این مقاله فیلد جدید IT پایدار و ابعاد سرویس های IT پایدار و IT سبز آن را تعریف می کند. این بخش های بازار، محصولات و خدمات، فناوری ها، الزامات تعهد و گزارش دهی، تغییرات سازمانی، و تغییر ارزش را تعریف می کند و نقشه راه به شکل چشم اندازی برای توسعه استراتژی IT پایدار عرضه می شود.

برآوردهای تجربی: توسعه یک استراتژی IT پایدار، مساله مهم برای اکثر سازمان ها است. مدیران و محققان می توانند از نتایج این مطالعه برای درک بهتر ابعاد IT پایدار و مسیرهای رشد آتی آن استفاده کنند. محققان از رویکرد کلی و فراگیر برای برنامه ریزی نوآوری های فناورانه آتی و تعیین پتانسیل شکافنده آن استفاده خواهند کرد. مدیران می توانند از نتایج برای محک زدن وضعیت فعلی خود و توسعه استراتژی هایی برای نسل بعدی راهکارهای خدمت IT پایدار استفاده کنند.

اصالت/ ارزش: این مقاله اولین تلاش برای ایجاد طرح راه فناوری برای صنعت IT پایدار نوین است. این یک چشم انداز برنامه ریزی استراتژیک از صنعت آینده به شکل حرکت از استراتژی های IT سبز برای کاهش هزینه ها و انرژی استفاده از محاسبات به سوی سرویس های IT پایدار فراهم می کند که پتانسیل تبدیل محیط پیچیده و مشکلات پاسخگویی اجتماعی به فرصت های تجاری را دارد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
170,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان