سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #531

#531 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
ASPHALT PAVEMENT QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE PROGRAMS IN THE UNITED STATES
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه‌های کنترل کیفیت/ بیمه کیفیت روسازی آسفالتی در امریکا
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

بسیاری از آژانسهای بزرگراه ایالتی (SHA) در سالیان اخیر برنامههای مشخصات کنترل کیفیت/ بیمه کیفیت (QC/QA) را برای ساخت روسازیهای آسفالتی اتخاذ کردهاند. هدف از این مشخصات جدید بهبود روسازیها از طریق آزمایش مکرر و نظارت در کل مراحل تولید و ریختن مخلوط آسفالت گرم دارند. با مشخصات QC/QA، پیمانکار مسئولیت کیفیت روسازی را بعهده خواهد گرفت، در حالیکه آژانس بزرگراهی مسئولیت پذیرش، رد و یا تعدیل قیمت محصول را به عهده میگیرد. دانشگاه ویومینگ و اداره ترابری ویومینگ اقداماتشان جهت ارزیابی بازدهی برنامه QC/QA در سطح ملی ترکیب کردهاند. برای تحقق این هدف، درکی اولیه از وضعیت کنونی این برنامه لازم است. پرسش نامهای تهیه و بین 50 SHA توزیع شد تا برنامههای مختلف QA/QA هم سنجی و مقایسه شوند. نتایج این پیمایش نشان داد که 40 مورد از 50 SHA یا حدود 90% آنها یک برنامه مشخصات QC/QA ساخت روسازی آسفالتی را اجرا کردهاند. هرچند اولین برنامه در اوایل 1968 دیده شد، اما اغلب این برنامهها پس از سال 1985 اجرا شد که نشان میدهد QC/QA هنوز در حال توسعه است. آژانسهای بزرگراه ایالتی مختلفی نسخههای متفاوتی از این برنامهها را دارند که ممکن است در محدوده QC/QA، مسئولیت QC، مسئولیت QA، آزمایش QA، مشخصاتی که باید آزمایش شوند، گواهینامه آزمایندهها، سطح کنترل متغیر و سیاستهای تشویقی و بازدارنده تغییر بسیار زیادی داشته باشند. ارزیابیهای پیشین QC/QA توسط SHA های اختصاصی بازنگریهای مثبتی را نتیجه داده است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان