سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #521

#521 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Complete Local Binary Pattern for Representation of Facial Expression Based on Curvelet Transform
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
الگوی باینری محلی کامل برای نمایش حالت چهره بر مبنای تبدیل curvelet
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

در این مقاله، روشی برای نمایش حالت چهره بر مبنای ترکیبی از تبدیل curvelet و الگوی باینری محلی کامل (CLBP) پیشنهاد کردیم. تبدیل curvelet قابلیت جهتدار بهبودیافته، توانایی بهتر برای ارائه لبهها و نقاط تکین دیگر در امتداد منحنیها را در مقایسه با تبدیلهای چند مقیاسی سنتی دیگر پیشنهاد میکند. از این رو، ما تصاویر چهره اصلی را به حوزه فرکانسی در یک مقیاس خاص و جهتگیری با استفاده از تبدیل curvelet تبدیل میکنیم. الگوهای باینری یکسان ثابت چرخشی از زیرباند تقریبی با استفاده از روش CLBP برای نمایش حالات چهره استخراج میشوند که بردار آتی را تشکیل میدهند. کارایی روش پیشنهادی برای نمایش حالات چهره بر مبنای تشخیص چهره انجام شده با استفاده از پایگاه داده مشخص مانند JAFEE ارزیابی میشود. تشخیص با استفاده از یک اندازه فاصله کایدو با یک کلاسبند نزدیکترین همسایه انجام میشود. نتایج تجربی نشان میدهد که روش پیشنهادی ما نسبت به روش مبتنی بر LBP و روش LBP مبتنی بر curvelet بهتر عمل میکند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان