چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #490

#490 کد مقاله زمینه: صنایع
عنوان انگلیسی:
Linking empowering leadership to safety participation in nuclear power plants: A structural equation model
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباط دادن رهبری توانمندسازی به مشارکت در ایمنی در نیروگاه های هسته ای
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

مقدمه: مشارکت در ایمنی اهمیت برجسته ای در تضمین اجرای ایمنی نیروگاه هسته ای دارد. روش: مطالعه حاضر تاثیرات رهبری توانمندسازی را بر مشارکت در ایمنی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج: براساس نمونه آماری 495 شاغل در نیروگاه هسته ای اسپانیا، مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که رهبری توانمندسازی رابطه معنی داری با مشارکت در ایمنی دارد، که توسط یادگیری مشارکتی تیمی تعدیل می گردد. علاوه براین، نتایج نشان داد که اربطه ی بین رهبری توانمندسازی و یادگیری مشارکتی تا اندازه ای توسط ترویج گفتگو و ارتباط آزاد تعدیل می گردد. نتیجه گیری: کاربرد این یافته ها برای تحقیقات ایمنی و کاربردهای عملی آنها مطرح می شود. تاثیر بر صنعت: سبک رهبری توانمندسازی باعث ارتقاء عملکرد ایمنی کارکنان، بخصوص رفتارهای مشارکت در ایمنی می شود. توصیه می شود تا ناسازگاری های احتمالی قانونی و روش های به اشتباه درک شده در مورد مشارکت در ایمنی شناسایی شده و کارکنان نسبت به مسائل و اطلاعات حیاتی و مهم ایمنی آگاه شوند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان