سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #487

#487 کد مقاله زمینه: مواد و متالورژی
عنوان انگلیسی:
Effect of welding heat input to metal droplet transfer characterized by structure-borne acoustic emission signals detected in GMAW
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مشخصه‌یابی اثر حرارت ورودی بر انتقال قطره‌ی فلزی با آشکارسازی سیگنال‌های صوتی گسیلی از ساختار در جوشکاری GMAW
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

سیگنال های صوتی گسیلی (AE) از ساختار را در طی جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ (GMAW) آلیاژ آلومینیوم 2024 به صورت زمان‌واقعی آشکارسازی و تحلیل کردیم تا ویژگی‌های انتقال قطره‌ی فلزی (MDT) را در فرآیند جوشکاری مشخص نماییم. از گرادیان انرژی برای توصیف نرخ تغییر انرژی در طی انتقال قطره‌ی فلزی استفاده کردیم. نتایج حاکی از آن هستند که رویداد MDT در سیگنال‌های AE حجم بالایی از اطلاعات موقت در مورد انتقال قطره‌ی فلزی در فرآیند GMAW در اختیار ما قرار می‌دهد. فرکانس MDT و میانگین اندازه ی دانه با افزایش گرمای ورودی جوشکاری افزایش یافتند. افزایش گرمای ورودی جوشکاری باعث افزایش فرکانس MDT و انرژی ورودی به وسیله‌ی قطره‌ی فلزی انتقال یافته به داخل حوضچه‌ی مذاب می‌گردد. طبق گرادیان انرژی، فرآیند انتقال مدار کوتاه‌زنی قطره‌ی فلزی از سه قسمت تشکیل می‌شود. گرادیان انرژی و انتقال انرژی ناشی از انتقال قطره‌ی فلزی با افزایش گرمای ورودی جوشکاری در فرآیند GMAW افزایش می یابند. بنابراین، امکان مطالعه‌ی انتقال قطره‌ی فلزی GMAW با تحلیل سیگنال‌های AE آشکار شده در جوشکاری وجود دارد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان