سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #425

#425 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The influence of internal HRM activity fit on the dynamics within the “black box”
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر سازگاری فعالیت داخلی HRM بر پویایی در "جعبه سیاه"
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

تحقیقات همواره نیازمند مطالعاتی بوده اند که زنجیره ی علیتی پیچیده تحت عنوان "جعبه سیاه" بین فعالیت های مدیریت منابع انسانی (HRM) و پیامدهای سطح فردی، واحد و شرکتی را توضیح دهند. برای توضیح پویایی "جعبه سیاه"، مقاله حاضر تاثیر فعالیت های HRM (مانند سیاست ها، اقدامات و فرآیندهای HRM) را بر پیامدهای سطح فردی، واحد و شرکتی توضیح می دهد و در آن مهمترین پدیده ی تعدیلگر در جعبه سیاه یعنی منابع سرمایه انسانی، انگیزه و فرصت ها را مورد توجه قرار می دهد. نشان می دهیم که درک ابتدایی برای فهم پویایی در جعبه سیاه کفایت نمی کند. برای درک کامل اینکه چگونه فعالیت های HRM بر پیامدها در همه ی سطوح تحلیل جعبه سیاه تاثیر می گذارد، باید درنظر گرفت که چگونه فعالیت های HRM برای ایجاد تاثیرات هم افزایی مثبت (منفی) بهم وابسته هستند. این تحقیق با توضیح اینکه چگونه و چرا فعالیت های HRM بهم وابسته و همتراز می تواند تاثیرات هم افزایی را ایجاد کند که از طریق جعبه سیاه بر پیامدهای سطح فردی، واحد و شرکتی موثر خواهد بود، باعث توسعه پیشینه تحقیق HRM استراتژیک می شود. چارچوب نظری مشروح منجر به توسعه گزاره هایی برای هدایت تحقیقات آینده می شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
200,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان