سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #421

#421 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Monitpring Forest Cover Changes Using Remove Sensing and GIS:A Global Prospective
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS : دورنمای جهانی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

جنگل یک منبع بزرگی بوده و نقش حیاتی در نگهداری تعادل اکولوژی و مجموعه زیست محیطی دارد. استفاده از منابع جنگلی باعث کاهش منابع طبیعی شده است. تغییرات در پوشش جنگل به علت نقش آن رد بهبود چرخه کربن یک مساله و نگرانی جهانی می باشد. این پژوهش، عملکرد ذاتی سنجش از راه دور را برای ارزیابی و نظارت بر تغییرات در جنگل در طول دهه های گذشته بررسی می نماید. با این حال، پیشرفت های صورت گرفته در وضوح مکانی و زمانی سنسورها برای اکولوژی که اساسا راحت ترین راه برای مطالعه وجوه های خاص تنوع زیستی از طریق سنجش از راه دور است،یک نوع مزیت به حساب می آید. مقیاس جهانی و محلی داده های زمانی سنجش از دور برای نظارت بر تغییرات پوشش جنگلی در چند دهه اخیر نیز به صورت مختصر از MODIS، ASTER، AWiFS و SPOT موجود می باشد. نظارت بر تغییرات جنگل در مقیاس منطقه ای و جهانی ناشی از کاهش تخمین های دست پایین انتشار گاز های گلخانه ای از جنگل زدایی می باشد. سنجش از راه دور همراه با GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) به عنوان یک ابزار بالقوه، برای نظارت بر تغییرات پوشش در مقیاس منطقه ای و هم چنین در مقیاس جهانی در کشورهای در حال توسعه می باشند که اساس آنها شناسایی اولویت های نگهداری در گیاهان جهانی، نرخ جنگل زدایی و تعیین تلفات پوشش جنگلی در مقیاس ریزتر است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان