سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #414

#414 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Participative work design in lean production: A strategy for dissolving the paradox between standardized work and team proactivity by stimulating team learning?
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی کار مشارکتی در تولید ناب : شیوه ای برای حل تناقض موجود بین کار استاندارد و کنشگری تیمی از طریق انگیزش یادگیری گروهی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

هدف - این مقاله در پی آن است که مکانیزم‌های طراحی شغل تقویت کننده کنشگری تیمی را در یک سیستم تولید ناب، که در آن عملکرد مستقل بسیار محدود شده است، مورد بررسی قرار دهد. ما مدلی را ارائه و آزمایش نموده ایم که در آن فرایند ایجاد معنای مشترکی از کار از طریق یادگیری گروهی، واسط رابطه بین تصمیم گیری مشارکتی گروهی، روابط درون گروهی و رفتار کنشگرانه گروهی محسوب می گردد.

طرح/روش/رویکرد - نتایج براساس پرسشنامه‌های ارائه شده به 417 نفر از کارکنان صنعت تولید (با نرخ پاسخ 86 درصد) و تخمین مدیران از کنشگری گروهی حاصل شده اند. مدل پژوهش مورد آزمون تحلیل میانجیگری داده‌های جمع آوری شده قرار گرفته است (56 تیم).

یافته‌ها - یادگیری گروهی بر ارتباط بین تصمیم گیری مشارکتی و همکاری بین گروهی در رفتار کنشگرانه تیمی تأثیرگذار است. ورودی حاصل از دست اندرکاران جریان کار و شرکت در تصمیم گیری‌های شغلی، به جای عملکرد مستقل در انجام کار، کنشگری گروهی را از طریق فرایندهای یادگیری تقویت می نماید.

محدودیت‌ها و دلالت‌های پژوهش - بررسی اثرات روش‌های مختلف رهبری و سیاست‌های مدیریتی بر کنشگری از طریق فرایندهای یادگیری گروهی ممکن است به شفاف سازی نحوه تقویت کنشگری از طریق رهبری کمک نماید، زیرا نتایج این بررسی به اثرات تصمیم گیری مشارکتی تیمی- که منعکس کننده سیاست مدیریتی است- بر کنشگری اشاره دارند.

مفاهیم عملی - تولید ناب بر بهبود مستمر به منظور تقویت کارآمدی تأکید می ورزد و این قبیل فرایندها بر افراد و تیم‌های کنشگر تکیه دارند. مشارکت در ایجاد استاندارسازی کار با شیوه مدیریتی، که در حوزه مفاهیم ناب قابل تغییر و توسعه می باشد، در ارتباط است. براساس تجربه خود از اعمال نتایج در واحد تولیدی، این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت که ایجاد و مدیریت فرایندهای مشارکتی و همکاری نزدیک تیم‌ها در محیط تولید، و سایر عوامل از قبیل حمایت تولید، در بستر درک مشترکی از کار و فرایندهای شغلی، مستلزم چه مواردی خواهند بود.

دلالت‌های اجتماعی یادگیری در محیط کار از لازمه‌های اشتغال بلند مدت، و نیز رضایتمندی و سلامت شغلی، محسوب می گردد. مفهوم ناب به گونه وسیعی در نهادهای دولتی و سازمان‌ها گسترش یافته است و نشان داده شده است که می توان آن را با افزایش استرس و حجم کار مرتبط دانست. پی بردن به قابلیت فراگیری در بستر تولید ناب برای ایجاد تعادل بین نیاز به تولید کارآمد و سلامت و رفاه کارکنان در محل کار ضروری است.

اصالت/ارزش مطالعات اندکی به تناقض موجود بین مفهوم ناب و کارگروهی پرداخته اند، با این وجود، بسیاری از سیستم‌های تولید ناب کارگروهی را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تقویت کارآمدی در نظر می گیرند. تمایز روشن بین استقلال و مشارکت به درک پیوند بین طراحی کار، فرایندهای یادگیری و کنشگری تیمی کمک خواهد نمود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان