سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #413

#413 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Behaviors of segmental concrete box beams with internal tendons and external tendons under bending
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار‌ تیرهای جعبه‌ای بتنی سگمنتال دارای تاندون‌های داخلی و خارجی تحت خمش
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده:

در سال‌های اخیر روش ساخت و ساز پل‌ها با تیرهای بتنی جعبه‌ای سگمنتال پیش‌‌تنیده پیش‌ساخته در بزرگراه‌های مرتفع به یک روش رایج تبدیل شده است. این تیرها که دارای تاندون‌های داخلی و خارجی هستند به دلیل اینکه تاندون‌های داخلی قادر به افزایش انعطاف‌پذیری تیر و تاندون‌های خارجی مناسب نگهداشت هستند به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن می‌باشند. این مطالعه به صورت تجربی رفتار تیر‌های جعبه‌ای بتنی سگمنتال دارای تاندون‌های ترکیبی را مورد بررسی قرار می‌دهد. سه نمونه کوچک با نسبت‌های مختلف از تعداد تاندون‌های داخلی به تعداد تاندون‌های خارجی در جزئیات مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که این نسبت تأثیر قابل ملاحظه‌ای را بر روی ظرفیت باربری، انعطاف‌پذیری و نوع شکست تیرها دارد. از بازشدگی بین سگمنت‌ها نمی‌توان جلوگیری کرد و مشخص شد که نزدیک ترین درز به بار اعمال شده درز بحرانی می‌باشد. این فرض که یک مقطع صفحه‌ای بعد از خمش به صورت صفحه باقی‌ می‌ماند برای درزهای ترک ناشی از بارگذاری مناسب می‌باشد.قاعده افزایش تنش در تاندون‌های داخلی و خارجی همانند تغییرات کرنش در صفحه اندازه‌گیری می‌شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان