جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #402

#402 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از RS و GIS
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

برای ادغام مدیریت آبخیزداری و برنامه ریزی کاربری اراضی، مطالعه الگوی مکانی دینامیکی از تغییر کاربری اراضی و پوشش مربوط به پارامترهای سطح اجتماعی- اقتصادی و فیزیکی لازم است. در این مطالعه، تشخیص تغییر کاربری اراضی و پوشش به حوضه زهکشی لاجیمرود در شمال ایران اعمال شد این منطقه با کشاورزی غنی و متنوع و جنگل مشخص می شود.تغییرات اصلی در این منطقه مورد مطالعه تحول زمین جنگل زراعی است، که تنها در این مطالعه در نظر گرفته شده است. به منظور تشخیص این تغییرات، در ابتدا، بر اساس 1: 25000 نقشه های توپوگرافی رقومی مورخ 1967 و 1994 و تصویر ماهواره ای ETM + به تاریخ 2002، نقشه کاربری اراضی در این سه تاریخ تهیه شد. نتایج نشان دادند که این منطقه با کاربری اراضی جنگلی حدود 3.2٪ در طی1967-2002 کاهش یافته است. همچنین، زمین های زراعی حدود 36.9٪ افزایش یافته است. ما از یک روش برای تحلیل نیروهای محرک و توزیع مکانی تغییر کاربری اراضی استفاده کرده ایم. نقشه های ارتفاع، شیب، و وجه استخراج شده و شده با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی (DEM) طبقه بندی شدند. همچنین، نقشه فاصله از جاده، شبکه زهکشی، و مناطق ساختمانی به عنوان عوامل سطح اجتماعی- اقتصادی انتخاب شدند. این نقشه ها بر روی هم قرار داده شده و با نقشه تغییر کاربری اراضی تطبیق داده شد و نسبت مساحت تغییر کاربری زمین محاسبه شد. نتایج نشان داد که ارتفاع، شیب، و وجه عوامل موثر فیزیکی در تغییر کاربری زمین بودند. همچنین، با افزایش فاصله از مناطق ساختمان ها و جاده ها، نرخ جنگل زدایی کاهش یافته است.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
70,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان