جمعه ۱۹ خرداد ۰۲

مقاله #400

#400 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Multi-criteria evaluation in strategic environmental assessment for waste management plan, a case study: The city of Belgrade
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی چند معیاره در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی برای طرح مدیریت مواد زائد، یک مطالعه‌ی موردی: شهرستان بلگراد
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA) یکی از ابزار کلیدی برای اجرای استراتژی‌های پایدار توسعه در برنامه‌ریزی بطور کلی است؛ علاوه بر استفاده شدن در برنامه‌ریزی بخشی، این می‌تواند در حوضه‌های دیگر مانند برنامه‌ریزی مدیریت مواد زائد نیز مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی استراتژیک زیست محیطی در برنامه‌ریزی مدیریت زائد به ابزاری برای توجه به مزایا و عواقب تغییرات پیشنهادی در فضا تبدیل شده است، همچنین ظرفیت فضا را برای حفظ اجرای فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده درنظر می‌گیرد. به منظور تصور پیامدهای مثبت و منفی یک برنامه‌ی مدیریت مواد زائد برای عناصر توسعه‌ی پایدار، باید از یک رویکرد روش شناختی برای ارزیابی اثرات بالقوه و ارزیابی نتایج ارائه شده به یک روش ساده و واضح تصویب کرد، بطوری که به برنامه ریزان اجازه‌ی ایجاد تصمیم‌گیری مربوطه به عنوان پیش شرطی برای فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در بخش مدیریت مواد زائد را بدهد. این مقاله به بررسی روش ارزیابی چند معیاره برای انجام SEA برای برنامه‌ی مدیریت مواد زائد برای شهرستان بلگراد (BWMP) خواهد پرداخت. این روش برای ارزیابی تاثیرات فعالیت‌های برنامه ریزی شده در بخش مدیریت مواد زائد بر اساس شاخص‌های زیست محیطی و اقتصاد اجتماعی پایداری، با در نظر گرفتن شدت، حد فضایی، احتمال و فرکانس ضربه، با استفاده از یک روش برنامه ریزی خاص و ارائه‌ی ساده و واضح نتایج جمع‌آوری شده اجرا می‌شود.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان