جمعه ۱۹ خرداد ۰۲

مقاله #395

#395 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Distributed Online Monitoring of Quasi-Static Voltage Collapse in Multi-Area Power Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
پایش آنلاین (بر خط) توزیع یافته فروپاشی ولتاژ گوسی ـ استاتیک در یک سیستم قدرت چند ناحیه‌ای
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده ـ این مقاله یک اندیس کارایی جدید برای پایش توزیع‌یافته‌ی فروپاشی ولتاژ استاتیک ـ گوسی در سیستم‌های قدرت متصل ‌به ‌هم چند ناحیه‌ای را ارائه می‌کند. بر اساس حساسیت کوچک‌ترین مقدار تکینی ماتریس ژاکوبین فلوی توان نسبت به بردار بار ناحیه‌ای، اندیس کارایی، تجزیه‌ی همپوشانی را اعمال می‌کند به نحوی که کل سیستم قدرت متصل به هم را با مینیمم مبادله اطلاعات در سطح ناحیه‌، پایش کند. تطابق تئوری و عملی اجرای پایش پایداری ولتاژ توزیع یافته بیان می‌شود. با مقایسه مقدار اندایس کارایی با یک آستانه‌ی فراگیر عددی در هر ناحیه کنترلی اجرایی، هر ناحیه قادر به پایش ناپایداری ولتاژ گوسی ـ استاتیک در کل سطح به صورت یکپارچه خواهد بود. شبیه‌سازی‌های عددی در سیستم IEEE-30 Bus نشان‌دهنده‌ی کارایی‌ اندیس پیشنهادی و آستانه می‌باشد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
190,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان