یکشنبه ۳۱ تیر ۰۳

مقاله #391

#391 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Binder blending estimation method in hot mix asphalt with reclaimed asphalt
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
روش برآورد ترکیب بیندر در آسفالت مخلوط گرم با آسفالت اصلاح شده
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

فن آوری کنونی ساخت و ساز جاده شامل استفاده از مواد بازیافتی می باشد. کیفیت بالا آسفالت مخلوط گرم با مقدار بالای آسفالت اصلاح شده (RAP) نیازمند استفاده از بیندر دست نخورده و یا افزودنی عامل جوان کننده است. پدیده ترکیب بیندر از RAP با بیندر دست نخورده به طور کامل بررسی نشده است. در این مقاله روشی که امکان ارزیابی سطح ترکیب بین بیندر دست نخورده و غشا بیندر در RAP را می دهد مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله نتایج آزمایش های اولیه از پژوهش های صورت گرفته در مورد برآورد ترکیب بیندر ارائه شده است. درجه ترکیب نسبی بر اساس آزمایش های رئولوژیکی مانند مدول مختلط و زاویه فاز انجام شده در رئومتر برشی دینامیکی برآورد شد. از روش آزمایش بازیابی تنش خزش چندگانه برای بررسی چگونگی ترکیب بیندر دست نخورده با پلیمر اصلاح شده بیندرRAP استفاده شد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
50,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان