سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #337

#337 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Study on AC Flashover Performance for Different Types of Porcelain and Glass Insulators With Non-Uniform Pollution
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملکرد جرقه ac بر روی انواع مختلف مقره های چینی و شیشه ای با آلودگی غیریکنواخت‌
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده ـ نسبت T / B سطح فوقانی به سطح تحتانی چگالی رسوب نمک  (SDD)بر روی عملکرد جرقه [ناشی از] آلودگی ac زنجیره مقره های بشقابی تأثیر می گذارد. در این مقاله، فشار جرقه آلودگی ac برای پانزده ترکیب مختلف SDD و T / B در یک مطالعه روشمند با استفاده از زنجیره های آویزان هفت واحدی با شش پروفیل مختلف مقره های بشقابی انجام شد. سپس، عملکرد [تحت] آلودگی بشقاب های شیشه ای و چینی با پروفیل یکسان مقایسه شد. رابطه مشاهده شده بین فشار جرقه ac، EL، با SDD و T / B معادله ای به شکل EL = c × SSD-b × (1 – A × log (T / B)) بود. مقادیر c، b و A با برازش نتایج آزمایش بشقاب های شیشه ای و چینی با پروفیل تیغه دار در پایین یکسان و چهار پروفیل تیغه دار در پایین و سطوح خارجی دیگر تعیین شد. کاهش نسبت T / B از 1/1 به 1/15 موجب افزایش متوسط ​​26% ± 8% در قدرت جرقه، متناظر با افزایش محاسبه شده مقاومت کلی لایه آلودگی، شد. برون یابی نتایج برای زنجیره هفت واحدی با ابعاد UHV نشان می دهد مقداری کاهش در فاصله نشت می تواند در مناطقی مورد پذیرش قرار گیرد که در آن شستشوی طبیعی مکرر سطوح فوقانی مقره های بشقابی رخ می دهد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان