سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #326

#326 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Adoption E-Commerce for Export Market of Small and Medium Enterprises in Thailand
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
به کارگیری تجارت الکترونیک برای بازار صادرات شرکت های کوچک و متوسط در تایلند
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل شرکت های تایلندی کوچک و متوسطی ​​(SMEs) هستند که از تجارت الکترونیک برای بازار صادرات خود استفاده می کنند. مطالعه حاضر، چهار فرضیه را به منظور درک نقطه نظر های شرکت های کوچک و متوسط جهت به کارگیری تجارت الکترونیک به بازار جهانی ارائه می دهند. نویسنده داده ها را با پرسشنامه های ارسال شده به شرکتهای کوچک و متوسط ​​جمع آوری نموده است. پرسشنامه قابل استفاده با اطلاعات کامل به 21.5٪ از مجموع پرسشنامه رسید. برای تجزیه و تحلیل آماری، از آزمون t، آزمون آنوای یک طرفه، آزمون مجذور کای و رگرسیون ساده برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تحقق شرکت های کوچک و متوسط ​​بین صادر کننده و غیر صادر کننده و همچنین اندازه متفاوت صادرکنندگان SME نسبت به منافع تجارت الکترونیک برای صادرات بازار در سطح بالایی قرار دارد. این مطالعه همچنین ارتباط بین صادر کننده SME و تجارت الکترونیک را ارائه داد  که به طور قابل توجهی وابسته می باشد. علاوه بر این، این تحقیق نشان داد که تجارت الکترونیک به کار گرفته شده توسط صادر کنندگان تایلندی هیچ تاثیر مثبت قابل توجهی بر شدت صادرات ندارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط تایلندی- هم صادر کننده و هم غیر صادر کننده- در حال حاضر متوجه مزایای بزرگ تجارت الکترونیکی در بازار جهانی شده اند و در حال حاضر از تجارت الکترونیک به عنوان یک مدیریت استراتژیک برای تجارت جهانی استفاده می کنند. با این حال، تجارت الکترونیک اتخاذ شده توسط شرکت های کوچک و متوسط تایلندی شدت صادرات را افزایش نمی دهد. این امر احتمالا به بدین معنی است که صادر کنندگان شدت استفاده از تجارت الکترونیکی را بطور قابل ملاحظه ای درک نکرده اند. با تجزیه و تحلیل داده ها، تجارت الکترونیک اتخاذ شده توسط شرکت های کوچک و متوسط تایلندی عمدتا هنوز فاقد قابلیت های کامل تجارت الکترونیکی برای برآوردن خواسته های مختلف مشتریان در بازار جهانی می باشد. این یک چالش برای صادرکنندگان تایلندیSME  به منظور بهبود توانایی خود با اخذ تجارت الکترونیک به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی می باشد.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان