چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #291

#291 کد مقاله زمینه: میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی:
Antibacterial Activity of Silver-nanoparticles Against Staphylococcus aureus and Escherichia coli
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره بر ضد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

فعالیت های ضد باکتریایی نانوذرات نقره (Ag-NPs) در مورد استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبت و اشریشیاکلی گرم منفی با مشاهده سلول های باکتریایی تیمار شده یا نشده با نانوذرات نقره بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) و همچنین اندازه گیری منحنی های رشد، شکل گیری گونه های اکسیژن فعال باکتریایی (ROS)، نشت پروتئین، و فعالیت لاکتات دهیدروژناز درگیر در زنجیره تنفسی مورد مطالعه قرار گرفت. سلول های باکتریایی با پودر نانوذرات نقره تیمار شده و نرخ رشد تحت غلظت های مختلفی از نانوذرات نقره، زمان های انکوباسیون، دماهای انکوباسیون ، و pHها مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این آزمایش دیده شده است که استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی به طور قابل ملاحظه ای توسط نانوذرات نقره مهار شده و فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره با درجه حرارت و یا pH نوسان نداشته است. این نتایج پیشنهاد می کند که نانوذرات نقره بتوانند به عنوان یک ماده ضد باکتری مورد استفاده قرار گیرند.

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان