سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #283

#283 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The consumer as citizen: the role of ethics for a sustainable consumption
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مصرف کننده بعنوان شهروند: نقش اخلاقیات برای مصرف پایدار
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:

نقش اخلاقیات در گفتمان اقتصادی اهمیت بسزایی دارد، گرچه از طریق نظریه های مختلف در حال تغییر می باشد. از سنت سیاسی ارسطویی تا اندیشه های اخیر در مورد مفهوم جامعه پسامدرن- از طریق نظریه حداکثررسانی نفع شخصی متعلق به سودمندگرایی- پرسش های اخلاقی و تردیدهای آن، چه بصورت بی معنا پذیرفته یا رد شوند، همیشه جهت گیری های فعالیت های انسانی را نشان می دهد.

مقاله حاضر بر زمینه ی مصرف متمرکز می شود و آن را مکان مطلوبی می بیند که تمامی تضادهای رفتار اخلاقی انسانی ظهور پیدا می کند (از نظر انتخاب، تعهدات اخلاقی، منافع فردی و غیره).

ابتدا بنیاد مسئولیت پذیری اخلاقی مصرف کننده با رسیدگی به تغییرات از مدرنیته تا پسامدرنیته و مدل های جایگزین مصرف، مورد بررسی قرار گرفته است.

بصورت متناقضی استدلال می شود که ریشه های "جامعه ی سیال" با سقوط ساختار اجتماعی، آغازی را برای توسعه نوع جدید مصرف کننده تحت عنوان شهروند نمایش می دهد که توانایی دربرداشتن مفهوم اخلاقی و پایدار مصرف متمرکز بر سلامت جمعی را دارد.

دوم، پس از تعریف ویژگی های اصلی مصرف کننده اخلاقی، این مقاله به نقش اخلاقیات بعنوان عاملی می پردازد که ارتباطات ممکن میان دو قطب تولید و مصرف را مشخص می کند. در این رابطه با پیروی از گفتمان میان "حقوق" و "وظایف" که توسط شرادر مطرح شد، مسئولیت مصرف کننده بنیان و مبنای مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) درنظر گرفته می شود
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان