جمعه ۱۱ اسفند ۰۲

مقاله #269

#269 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Determination of a hospital management policy using conjoint analysis in the analytic network process
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین سیاست مدیریت بیمارستان با استفاده از آنالیز مشترک در فرایند شبکه تحلیلی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

چکیده

وقتی تصمیمات عملکرد مدیریت گرفته میشوند مدیران بارها از BSC برای اندازهگیری عملکرد استفاده میکنند به این دلیل که BSC بصورت اغراقآمیز روی مسائل مالی تمرکز نمیکند و دنبال تعادلی بین دیدگاه مشتریان، آموزش، رشد، فرایند تجارت داخلی و اندازهگیری های اقتصادی میگردد. مطالعات زیادی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای انتخاب اندازه های BSC استفاده کرده اند. روش های AHP فرض می کنند معیارها مستقل اند. Saaty (تصمیم گیری با وابستگی و فیدبک فرایندتحلیلی شبکه. نشریه RSW. پیتزبرگ 1996) روش فرایند تحلیلی شبکه (ANP) را برای حل محدودیت مستقل بودن معیارها ارائه کرد. روش های ANP رایج هنگام افزایش معیار ها درگیر محاسبات پیچیده ای می شود. بنابراین این مطالعه تلاش می کند آنالیز مشترک(AC) و ANP را برای ساده کردن روند محاسبه ANP با هم یکپارچه کند. علاوه براین تصمیم  های سیاست مدیریت با استفاده از BSC گرفته میشوند تا نشان دهند آیا موقعیت در بیمارستان امکان ترکیب کردن AC و ANP را نشان می دهد یا خیر. نتایج مطالعه نشان می دهند که روش ارائه شده بازده تصمیم گیری بین سیاست و کاهش ریسک های مربوطه را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی:تحلیل مشترک، فرایند شبکه تحلیل، فرایند آنالیز سلسله مراتبی، امتیازدهی متعادل، مدیریت عملکرد

نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
80,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان