چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #239

#239 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
The translationofaccrualaccountingandbudgetingandthe reconfigurationofpublicsectoraccountants’identities
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
تفسیر حسابداری تعهدی و بودجه بندی و پیکر بندی مجدد هویت حسابداران بخش عمومی
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی

چکیده

تحت حمایت مدیریت دولتی نوین (NPM) و طرفداران مدیریت، سه دهه اخیر شاید تغییر شکل گسترده بودجه بندی و حسابداری بخش عمومی از مبنای نقدی به مبنای تعهدی بوده است. با این حال، اکثر پژوهش های پس از آن، بیشتر بر ارزیابی های فنی این برنامه ها تمرکز داشته اند و کمتر بر مطلع کردن ما از تعامل میان حسابداران و چنین برنامه هایی تمرکز شدند. همانطور که حسابداران بخش عمومی (PSAs) نهادهای مرکزی چنین برنامه هایی هستند، هدف این مقاله تمرکز بر پیکر بندی مجدد هویت آنها است. با استفاده از دیدگاه تئوریک نظریه کنشگر-شبکه (ANT) و چکیده تفسیر آن، این تحقیق بدنبال وضیح این است که چگونه هویت PSA ها بواسطه مبادی بودجه بندی بر مبنای ستانده تعهدی (AOBB) در دو ایالت آلمان، دگرگون شدند.تحلیل ما نشان داد که تغییر رژیم حسابداری یک حکومت رک و بی پرده نبود، ولی در عوض نشان داد که حسابداران در واکنش به برخی ابزارهای مداخله که جهت ثبت نام آنها در فعالیت های جدید استفاده شدند، با چالش های ویژه ای مواجه گشتند. ما این رفتار را به جنبه وِبری هویت PSA ها ارتباط می دهیم که نه تنها از بی حرکتی جدی پروژه و استراتژی های مقاومت کل پیشگیری کرد بلکه مانع ثبت نام آسان اکثر حسابداران در AOBB یا حتی افزایش اشتیاق آنها شد. این مقاله اذعان دارد که برخی گروه های حسابدار، نسبت به دیگری در سازگاری با AOBB چالش های متفاوتی را تجربه کرده و هر یک توافقات و سرمایه گذاری های خود در راستای توسعه حسابداری تعهدی را بر عهده گرفتند.
 


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
200,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان