چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #229

#229 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Compensation of the Current-Transformer Saturation Effects for Digital Relays
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
جبرانسازی اثر اشباع جریان ترانس برای رله های دیجیتال
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی

چکیده در این مقاله به منظور نمایش تأثیرات اشباع جریان ترانس بر روی رله های حفاظت دیجیتال، یک ترانسفورماتور جریان (CT) به دقت مدلسازی می شود. جهت ارزیابی تأثیرات اشباع CT بر تخمین فازور جریان، مطالعات شبیه سازی در نرم افزار PSCAD/EMTDC صورت گرفته است. ضمن آنکه یک الگوریتم جدید برای تشخیص و جبران اثرات اشباع CT ارائه می شود که برمبنای  یک فیلتر حداقل مربعات خطا (LES) طراحی می شود و پارامترهای فازور جریان ثانویه CT را تخمین می زند؛ یک روش نوین جهت تشخیص اشباع ارائه می گردد که با استفاده از خروجی فیلتر LES اشباع را تشخیص می دهد و از طریق رویکرد جدید ردیابی بر مبنای حداقل سازی خطای تشخیص، دقت تخمین فازور را افزایش می دهد. الگوریتم تشخیص و جبران اشباع پیشنهادی، مستقل از پارامترهای CT، بار ترانس، و سیستم قدرت عمل می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی: 1) تحت شرایط اشباع dc و ac، موج جریان آسیب دیده را با دقت و سرعت مطلوب بازسازی می کند و 2) به ازای بار القایی و نیز تحت شرایط اشباع کند یا شدید عملکرد راضی کننده ای از خود نشان می دهد.

اصطلاحات کلیدی: ترانسفورماتور جریان (CT)، رله های دیجیتال، روش حداقل مربعات خطا (LES)، اشباع مغناطیسی، تئوری preisach.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
100,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان