چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #228

#228 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Optimal Quantization of the Support of a Continuous Multivariate Distribution based on Mutual Information
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
تعیین میزان بهینه پشتیبانی یک توزیع چندمتغیره پیوسته بر اساس اطلاعات متقابل
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی

چکیده: بر اساس مفهوم اطلاعات متقابل بین مولفه های یک بردار تصادفی، ما برای دلایل کاهش داده یک کوانتیزه بهینه از پشتیبانی اندازه گیری احتمال آن ساخته ایم. به طور دقیق تر ما یک گسسته همزمان از تمام مجموعه مولفه های بردار تصادفی که تا جایی که ممکن است وابستگی اتفاقی بین آنها وجود دارد را پیشنهاد داده ایم. در ادامه مثال ها آورده می شود.

کلمات کلیدی:  واگرایی، اطلاعات متقابل،عضو رابط، تعیین میزان بهینه
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان