چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

مقاله #221

#221 کد مقاله زمینه: محیط زیست
عنوان انگلیسی:
Urban landscape conservation and the role of ecological greenways at local and metropolitan scales
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
حفاظت از مناظر طبیعی شهری و نقش بوم شناختی کمربند سبز در مقیاس محلی و کلان شهری
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه فارسی

چکیده

کمربندهای سبز برای حفظ زمین های مناطق شهری و روستایی ترویج می شود، اما توجه کمی به پتانسیل های کمربند سبز در خدمت اهداف محافظت از تنوع زیستی مناطق شهری، مبذول شده است. در این مقاله نتایج مطالعه برنامه ریزی تنوع زیستی محیط های خیلی شهری شده از قبیل واشنگتن دی سی (ایالات متحده) ارائه شده است، که نقش حیاتی بوم شناختی کمربندهای سبز و پارک ها در حفاظت گونه های زیستی شهری را نشان می دهد. مطالعه کمرون ران این سئوال بنیادین را در مورد شیوه تعریف تنوع زیستی در مناطق شهری، مقیاس تجزیه و تحلیل مورد نیاز در محیط های ناهمگن شهری، نقش عوامل اجتماعی فرهنگی در تنوع زیستی، محافظ از منابع طبیعی، و اهمیت وصل شدن کمربندهای سبز ناحیه ای در سراسر شیب منطقه؛ ایجاد نمود.

مطالعه کمرون ران یک مطالعه راهنما برای گره اطلاعات تنوع زیستی شهری (UrBIN) در برنامه فراساختار اطلاعات بیولوژیک ملی (NBII) پیمایش بوم شناختی ایالات متحده (USGS) می باشد. این مقاله بین اسناد و متون در حال گسترش سریع حفاظت از تنوع زیستی، و پیکره کوچک اما در حال رشد تحقیقات مربوط به بوم شناسی کمربند های سبز، ارتباط برقرار می کند، این کار از طریق برنامه ریزی منظر طبیعی انجام می شود. یافته های مطالعه بر روی آبخیز کمرون ران گزارش میشود، و حفاظت از تنوع زیستی این آبخیز در زمینه تلاش های کمربند سبز در مقیاس محلی و کلان شهرها بیان می گردد.

کلمات کلیدی: کمربند سبز بوم شناختی شهری، تنوع زیستی شهری، راهبردهای حفاظتی، فراساختار ملی اطلاعات بیولوژیک، حفاظت از زمین های طبیعی، برنامه ریزی زمین های طبیعی


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
200,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان