چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #217

#217 کد مقاله زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Sulfur Assimilatory Metabolism. The Long and Smelling Road1
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
متابوليسم درون سازي گوگرد. مسير طولاني و معطر
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی

گوگرد نهمين و فراوان ترين عنصر غذايى پر مصرف ضروري در گياهان و مقدم بر كربن، اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن، پتاسيم، كلسيم، منگنز و فسفر است. ماده ي خشك گوگرد در گياهان صرفاً حدود يك پانزدهم وزن خشك نيتروژن است. جذب گوگرد و نيتروژن هر دو براي متابوليت هاي آلي ضروري هستند. در حالي كه نيتروژن اساساً براي درشت مولكول هاي ساختاري استفاده مي شود، گوگرد ايفا كننده ي نقش هاي بحراني در كاركردهاي كاتاليزوري يا الكتروشيميايي بيومولكول ها در سلول ها است.

چرا گوگرد مهم است؟ چون نه تنها به عنوان يك تركيب ساختاري به خدمت مي رود بلكه  عملكردهاي شاخصي در سلول ها ايفا مي كند.

گوگرد در اسيدهاي آمينه (سيستئين و متيونين)، اليگوپپتيدها (گلوتاتيون و فيتوكي ليت ها)، ويتامين ها و كوفاكتورها (بيوتين، تيامين، كوآنزيم A و S- ادنوزيل- متيونين) و انواع فراورده هاي ثانوي (گلوكوزينولات ها در خانواده ي چليپاييان و سولفوكسيدها آليل سيستئين در Allium) يافت مي شود. وظيفه ي گروه تيول (سولفيدريل) سيستئن در پروتئين ها حفظ ساختار پروتئين با تشكيل باندهاي دي سولفيدي بين 2 باقيمانده ي سيستئين از طريق اكسيداسيون است. تيول سيستئين و GSH غالباً در چرخه ي اكسايش- كاهش از طريق تبديل دو طرفه ي تيول به دي سولفيد وارد مي شود. اين مبادله براي كنترل و كاهش اكسيداسيون و احيا در مقابل تنش اكسيداتيوي در تقريباً همه ي ارگانيسم هاي هوازي بانضمام گياهان چند بُعدي است.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان