چهارشنبه ۳۰ خرداد ۰۳

مقاله #216

#216 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
International cooperation and innovations for developing human resources system
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
نوآوری ها و همکاری بین المللی برای توسعه نظام منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی

چکیده

پویش برای حل مشکلات پیچیدۀ توجه عمده بخش عمومی بر افزایش اثرگذاری و سودمندی ساختارهای دولت و منافع حاصل از همکاری بین المللی به اندازه پیش رفت تخصص گرایی و مسئولیت مددکاران اجتماعی تمرکز کرده است. در حال حاضر بین ترجیحات بلند مدت و توسعه دولتی و روش های بکارگیری آنها، و روش توسعه منابع انسانی نا هم خوانی هایی وجود دارد. جهت ایجاد خدمات عمومی کارآمد و پیگیری موفقیت آمیز اصلاح مدیریت بخش عمومی، ضروری است تا بواسطه نوآوری ها با روش معین سیستم منابع انسانی بهبود یابد، زیرا این امر کامیابی در پیگیری اهداف و ترجیحات موجود در مدیریت دولتی و پیش رفت نظام مدیریت بخش عمومی را تضمین خواهد کرد.

واژگان کلیدی: نوآوری ها، بین المللی کردن، اتحادیه اروپا، منابع انسانی


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
90,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان