سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #211

#211 کد مقاله زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Generalized Framework for Optimal Sizing of Distributed Energy Resources in Micro-Grids Using an Indicator-Based Swarm Approach
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب عمومی برای اندازه‌یابی منابع انرژی توزیع شده در میکروشبکه‌ها با استفاده از فرآیند ازدحام بر اساس شاخص معین کننده
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
چکیده فارسی:

مقاله انگلیسی برق با ترجمه فارسی

چکیده

در این مقاله، یک چارچوب کلی دولایه‌ای برای طراحی بهینه سیستم‌هایی که براساس معیارهای مختلف و به صورت بهینه اداره می‌شوند، ارائه می‌شود. طراحی بهینه در گذشته بر اساس فرمول‌های کمینه سازی هزینه‌های سرمایه و مدیریت انجام شده و معمولا در آنها عملکرد بهینه مد نظر قرارن‌گرفته است. در این مقاله، مدیریت بهینه چند معیاره به صورت صریح در فرمول طراحی قرار می‌گیرد. کیفیت طراحی‌های انجام شده به صورت واقعی و بر اساس هزینه‌های عملکرد و سرمایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین هزینه‌های عملکرد از طریق حل مسئله چند معیارۀ بهینه‌سازی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزیابی حل هر کدام از مسائل بر اساس نتایج خروجی حل مسئله بهینه‌سازی چند معیاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: مسئله پارتوی چند وجهی در فضای n بعدی از اهداف عملکردی. در ادبیات فنی، ارزیابی مسائل حل شده معمولا بر اساس هزینه عملکردی تخمین زده شده انجام شده و معمولا مسائل واقعی مدیریت بهینه‌سازی چند معیاره مد نظر قرار نمی‌گیرد. در این مقاله، چنین روشی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است که در آن یک شاخص مناسب برای نشان دادن همگرایی الگوریتم بکار گرفته شده برای بهینه‌سازی چند معیاره استفاده شده است. روش ارائه شده برای مسئله تعیین اندازه بهینه منابع انرژی توزیع شده در دو ولتاژ متوسط و کم اختصاص داده شده است. برای این مسئله، ضرایب عملکردی چندگانه با حل همزمان مسئله بهینه‌سازی تعداد ژنراتور‌های توزیع شده تعیین می‌شود. پس از تعریف مسئله فرمول‌بندی مسئله انجام شده در نهایت کاربرد روش ارائه شده برای طراحی منابع انرژی توزیع شده در میکرو شبکه‌ها نشان داده می‌شود.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
150,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان