سه شنبه ۰۵ تیر ۰۳

مقاله #161

#161 کد مقاله زمینه: شیمی
عنوان انگلیسی:
A new and direct method for the trace element determination in cauliflower by differential pulse polarography
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش جدید و مستقیم برای اندازه گیری عناصر در حد آثار در گل کلم با پالس پلاروگرافی تفاضلی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی  شیمی با ترجمه فارسی

چکیده

با استفاده از پلاروگرامهای DPP نمونه گل کلم هضم شده بصورت مرطوب در بافر استات در مقادیر pH 2و 4 و 6، کمیت های Fe، Zn، Mo، Se، Cr، Cd، Pb، Ti و Cu اندازه گیری  شدند. بهترین شرایط جداسازی و اندازه گیری برای Zn، Se وMo 2; pH برای Cr، Zn، Mo و As 4 pH ; برای Pb 6 ;pHبرای Ti، Cu و Fe 6-7 pH EDTA، برای Cd 2 pH EDTA و برای سرب 6 pH همه در بافر استات، می باشد. محدوده عناصر در حد آثار برای گل کلم ها از دو فصل مختلف ( اولین شکل برای زمستان، دومین برای تابستان) برای Se μg g-1  250- 120، Fe μg g-1  85-70،  Cu μg g-1  320-150 ، Ti μg g-1  120-90، Cr  μg g-1   630-130 ، Zn  550-90، Mo 230-170، Cd μg g-1   20 (در زمستان) و Pb μg g-1   300- 130 در نمونه خشک بودند. کادمیوم زیر حد تشخیص در تابستان بود. طول زمان هضم هیچ اثری روی بازیافت مس،آهن، مولیبدن و روی بین 15 و 3 ساعت هضم ندارد.


نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
65,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت
new order
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی

ورود به سیستم


تماس با پشتیبان